Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị tạm dừng xử lý các đơn vị vận tải khách không đảm bảo số chuyến khai thác tuyến (tối thiểu 70% số chuyến theo biểu đồ chạy xe) trong thời gian có dịch COVID-19.

Để tạo thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở Giao thông Vận tải hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn chủ động bố trí phương tiện hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo duy trì hoạt động vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân vừa cắt giảm được số chuyến tại các thời điểm không có khách.

Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải thông báo về sở Giao thông Vận tải nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bến xe hai đầu tuyến (đối với tuyến cố định) để phối hợp quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu tạm thời không xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Thông tư 10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải: “Đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã được phê duyệt trong 1 tháng.”

Thời gian áp dụng từ khi Việt Nam công bố dịch cho đến khi công bố hết dịch COVID-19.

[Xe khách được phép cắt giảm tần suất hoạt động do dịch COVID-19]

Mặt khác, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các sở Giao thông Vận tải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Chính phủ về những khó khăn vướng mắc cho các cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe trong giai đoạn dịch và sau dịch để hỗ trợ cơ chế chính sách cho các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe về giảm thuế, phí, lệ phí ra vào bến xe.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định, các bến xe trên địa bàn thành phố điều chỉnh tạm thời phương án khai thác trong thời gian còn dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khách tuyến cố định căn cứ vào lưu lượng hành khách trên tuyến để điều tiết. Nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác tuyến để áp dụng tạm trong thời gian còn dịch COVID-19; trong đó đề nghị ghi rõ số lượng lượt xe đề nghị cắt giảm, khoảng thời gian cụ thể thực hiện cắt giảm, báo cáo về Sở.

“Hết thời gian thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ,” ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho hay.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe niêm yết thông tin đến hành khách biểu đồ các tuyến khi Sở phê duyệt tạm thời điều chỉnh cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến./.

Việt Hùng (Vietnam+)