Ngày 31/7, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin cảnh báo của báo điện tử Tân Hoa Xã (Trung Quốc) và một số báo tại Việt Nam, cơ quan chức năng của Trung Quốc vừa phát hiện màng bọc bảo quản thực phẩm PVC có chứa chất dẻo cấm sử dụng là diethylhydroxylamine (DEHA) gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng động; các sản phẩm này được bán tại thị trường Việt Nam.

Để chủ động giám sát phát hiện và quản lý vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1542/ATTP-NĐ gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giám sát mẫu màng bọc bảo quản thực phẩm PVC không đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lấy từ 5-7 mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc hoặc nghi ngờ nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam.

Các chỉ tiêu cần xét nghiệm gồm: chất diethylhydroxylamine, caprolactam, diphenyl carbonat, bis-phenol A, styren, toluen, ethylbenzen, cadimi, arsen và chì (Pb).

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành lấy mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội; Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/8/2013./.