Ky hop thu 12 HDND Long An kien toan cong tac nhan su hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dbnd.longan.gov.vn)

Ngày 22/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Văn Phương do chuyển công tác; bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Hoàng Văn Liên và bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Trai. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh đều được tiến hành theo đúng quy định, với số phiếu tín nhiệm cao.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua một số nghị quyết có tính bức xúc để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2015 và những năm tiếp theo như Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 169/2014/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ phần thu phí, lệ phí; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 165/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 10/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và trong tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2014.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Đặng Văn Xướng nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt bầu người đủ tiêu chuẩn làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thảo luận, quyết định các các nội dung khác theo chương trình làm việc của kỳ họp một cách thấu đáo, nghiêm túc, đảm bảo kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, các cấp, các ngành đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)