Chiều 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân giữa Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham gia lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến và các lãnh đạo các đơn vị của các bên tham gia ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định lễ ký kết hôm nay giữa Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW (23/2/2005) của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Chương trình phối hợp này được coi như là khung pháp lý để các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ của ba cơ quan truyền thông lớn là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ là một tiền đề quan trọng giúp công tác y tế nói chung và công tác truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân nói riêng đạt được những kết quả tốt hơn trong giai đoạn 2012 - 2016.

Thay mặt ba cơ quan báo chí, truyền thông tham gia lễ ký kết, đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, truyền thống hợp tác giữa ba cơ quan truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam) và Bộ Y tế đã có từ rất lâu và được duy trì đến ngày hôm nay.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông hôm nay một lần nữa khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Y tế và ba cơ quan báo chí, truyền thông. Trong thời gian tới, mong Bộ Y tế sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí với tinh thần xây dựng giúp báo chí truyền tải những thông tin chính xác trong lĩnh vực y tế kịp thời đến người dân.

Ba cơ quan truyền thông tham gia ký kết sẽ phối hợp với Bộ Y tế để thực hiện tuyên truyền, định hướng thông tin một cách cập nhật, chính xác, khách quan về lĩnh vực y tế.

Nội dung hợp tác giữa các bên được quy định cụ thể là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế; cung cấp các thông tin, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; phản hồi ý kiến, kiến nghị của các nhà hoạch định chính sách, tổ chức chính trị xã hội, người dân về hoạt động của ngành y tế để điều chỉnh cho phù hợp; phối hợp xử lý, định hướng thông tin về y tế tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội về các thông tin liên quan đến y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thường xuyên phối hợp cung cấp, cập nhật các thông tin, kiến thức để kịp thời tuyên truyền, phổ biến qua các kênh truyền thông đại chúng, nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Người phát ngôn của Bộ Y tế chủ động cung cấp thông tin, nội dung, định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách về y tế cho các cơ quan truyền thông đại chúng...

Căn cứ vào chương trình này, các đơn vị của Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn để ký kết theo một cơ chế hợp tác trách nhiệm...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" tặng ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam./.