Lien doanh Viet-Nga Vietsovpetro khai thac dau khi vuot xa ke hoach hinh anh 1Công nhân kỹ thuật bảo trì thiết bị trên giàn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trong quý 1/2019, Vietsovpetro đã vượt cả kế hoạch khai thác dầu và khí.

Đối với khai thác dầu/condensate, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khai thác 919.000 tấn dầu/condensate, vượt 7,5% kế hoạch quý 1/2019.

Tại Lô 09-3/12, Vietsovpetro đã khai thác 43.700 tấn dầu, vượt 7,1% kế hoạch.

Đối với khai thác khí, Vietsovpetro đã khai thác tổng cộng 39,6 triệu m3 khí thiên nhiên, vượt gần 25% kế hoạch, xuất bán 958.600 tấn dầu/condensate với giá trị 487,8 triệu USD.

[Khai thác dầu khí: Lĩnh vực rủi ro nhiều, thách thức cũng rất lớn]

Trong quý 1/2019, Vietsovpetro đã có 8 giếng dầu mới đi vào hoạt động, gồm: 1227/BK-14, 138/БК-15, 1226/БК-14 Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1, 104/СTC-1 Lô 09-3/12.

Theo Vietsovpetro, ngày 29/3 vừa qua, tại Cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí của Vietsovpetro đã tiến hành lắp dựng Panel Row 8 chân đế Sao Vàng, thuộc Dự án Sao Vàng-Đại Nguyệt.

Đây là một mốc quan trọng của dự án với khối lượng mã cẩu lớn (1.800 tấn) đã huy động 8 cẩu bánh xích hiện có của Vietsovpetro để tiến hành lắp dựng.

Với việc đảm bảo tiến độ này, kế hoạch cho dòng khí đầu tiên vào quý 3/2020 của Dự án có thể thành hiện thực./.

Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)