Giao dịch tại Techcombank. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã thông báo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đạt ấn tượng.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank cho biết năm 2017, ngân hàng này thu về khoản lợi nhuận trước thuế chưa kiểm toán lên tới 8.036 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 và vượt 60% so với kế hoạch đặt ra trước đó.

[Năm "ăn nên làm ra" của khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân?]

Tỷ suất lợi nhuận của Techcombank theo đó cũng gia tăng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng mạnh và đạt 30,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cũng ghi nhận tăng và đạt 2,69% trong năm 2017. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12,68% cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ tín dụng Techcombank tại thời điểm 31/12/2017 đạt 181.002 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt mức quy hoạch của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank từ năm 2012-2017

Trong năm 2017, Techcombank đã trích lập đủ dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và dùng nguồn dự phòng để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ 2008-2012.

Ông Ngô Hoàng Hà, Phó Giám đốc khối Tài chính kế hoạch Techcombank cho biết, cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố như nguồn vốn giá rẻ của ngân hàng năm qua đã tăng từ 22% lên hơn 24,1%, điều này giúp ngân hàng giảm chi phí cho vay.

Ông Hà cũng cho hay, lãi suất huy động kỳ hạn thấp nhất trong ngân hàng khoảng 5,5%/năm nhưng lãi suất không kỳ hạn chỉ 0,3%. Techcombank có nguồn vốn giá rẻ này tăng cao trong năm 2017 khiến cho thu nhập lãi thuần của ngân hàng (NIM) có sự ổn định.

Cũng theo ông Hà, để có được mức lợi nhuận “khủng” như trên, các mục tiêu đề ra từ đầu năm luôn được thực hiện một cách khẩn trương. Đầu tiên là phải đảm bảo ngân hàng phát triển bền vững, đa dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập ngoài lãi, tức là không chỉ dựa vào thu nhập từ tăng trưởng tài sản mà phải có nguồn thu từ phí và các dịch vụ khác, tỷ lệ này tăng từ 31% lên 45% năm 2017.

Nhờ duy trì đầu tư mạnh cho phát triển nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ sở hạ tầng, cũng như thực hiện nhiều sáng kiến nhằm tiết giảm chi phí theo hướng bền vững, năm 2017, chi phí hoạt động được kiểm soát hợp lý đã đưa tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm từ 35,29% trong năm 2016 xuống 31,54% trong năm 2017./.

Ông Ngô Hoàng Hà, Phó giám đốc khối Tài chính kế hoạch Techcombank chia sẻ về lợi nhuận