Lực lượng an ninh trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
(TTXVN/Vietnam+)