Moody’s nang xep hang tien gui ngoai te dai han Agribank len muc Ba3 hinh anh 1Giao dịch tại Agribank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã công bố nâng kết quả xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) từ mức B1 lên mức Ba3, bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank được xếp hạng ở mức Ba3 đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn. Triển vọng đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức tiêu cực, tương đương với triển vọng tiêu cực đối với xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

[Agribank dành trên 73.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp]

Moody’s đánh giá Agribank đã có những tiến bộ đáng ghi nhận đối với hoạt động xử lý tài sản tồn đọng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản; hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt, chủ yếu từ khách hàng cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường.

Agribank có lợi thế là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp và lớn nhất Việt Nam cùng với khả năng hỗ trợ cao của Chính phủ do có vai trò chính sách là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam, có sứ mệnh đặc biệt trong hỗ trợ, phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. 

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm gần 70% tổng dư nợ, chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông thôn tại Việt Nam./.

Thúy Hà (Vietnam+)