Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế về việc chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch hạch thể phổi xâm hại.

Theo các cơ quan y tế, dịch hạch thể phổi tại Trung Quốc với 12 trường hợp mắc và 3 trường hợp tử vong rất có khả năng xâm nhập vào Việt Nam qua khách nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa.

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch xâm nhập, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phải thường xuyên theo dõi sát và kịp thời thông tin về diễn biến dịch tại Trung Quốc.

Các cơ quan kiểm soát y tế pải chủ động áp dụng các biện pháp ngăn ngừa không để dịch xâm nhập; tăng cường giám sát trung gian truyền bệnh tại các trọng điểm và triển khai kịp thời các biện pháp phòng dịch./.
(TTXVN/Vietnam+)