Ngan hang VIB thuc hien chi tam ung 2.100 ty dong chia co tuc hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền tạm ứng hơn 2.107 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng để chia cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối, gồm lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng là 565 tỷ đồng và lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2022 là 1.542,67 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức dự kiến ngày 3/3/2023.

Trước đó, VIB cho biết chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIB có thể nhận được 3.500 đồng cổ tức.

[Ngân hàng VIB nhận giải ngân khoản vay 150 triệu USD từ IFC]

Con số này có thể cao hơn nhiều nếu các khoản thu bất thường kịp ghi nhận trong năm 2022. Sau khi chi trả cổ tức, VIB vẫn hoàn toàn tuân thủ các hệ số an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn chọn lọc của Basel II và Basel III. Hệ số an toàn vốn (CAR) Basel II của VIB sau khi chi trả cổ tức dự kiến sẽ ở mức trên 10%, cao hơn so với mức 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng, trong đó có VIB đã không chia cổ tức tiền mặt trong 3 năm 2020-2022. Thay vào đó, VIB đều đặn chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông, với tỷ lệ 20% trong năm 2020, năm 2021 là 40% và 35% trong năm 2022, chưa kể ESOP và cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Kết thúc năm 2022, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.580 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Hiệu suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) liên tục đạt trên 30%; tổng tài sản của VIB đạt hơn 343.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 234.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%, riêng tiền gửi huy động từ khách hàng tăng trưởng hơn 15,3% đến từ việc gia tăng mạnh mẽ cơ sở khách hàng bán lẻ chất lượng./.

Thúy Hà (Vietnam+)