Tình trạng cháy rừng tại Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện người dân Indonesia đang phải ngày ngày chống chọi với làn khói độcmôi trường ô nhiễm nặng nề./.

(Vietnam+)