Nhieu doi moi ve ve sinh moi truong phong dich benh o Hoa Binh hinh anh 1Hướng dẫn cho trẻ rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, những năm qua, nhờ việc đẩy mạnh Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, Hòa Bình đã có những đổi mới rõ rệt về công tác vệ sinh môi trường trong tỉnh.

Hiện, tỷ lệ bao phủ nhà tiêu ở tất cả các huyện của tỉnh Hòa Bình đang ở mức cao, đạt trên 95%. Ngành y tế của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các xã trên địa bàn toàn tỉnh.

[Bệnh không lây nhiễm đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam]

Mục tiêu của chương trình đặt ra để đảm bảo đến năm 2020 số người dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó có 70% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế), 75% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100 % số trường học và trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; Bảo đảm phần lớn các trạm y tế ở khu vực có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ hệ thống cấp nước và trang thiết bị rửa tay.

Tại tuyến cơ sở, y tế tuyến huyện, xã xây dựng năng lực ở cấp huyện, xã và thôn, bản nhằm xây dựng thể chế mạnh mẽ và cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm thiết kế, thực hiện, quản lý và quan trọng nhất, nhằm duy trì các công trình vệ sinh và cấp nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Hòa Bình vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại và thách thức không nhỏ như điều kiện kinh tế khó khăn, phong tục, tập quán lạc hậu, hiểu biết về vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, không rửa tay thường xuyên với xà phòng hay không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh hiện vẫn đang là những thói quen cố hữu của đại bộ phận người dân sinh sống tại vùng nông thôn.

Thách thức chính đặt ra cho tỉnh Hòa Bình là phải tăng nhanh hơn nữa tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm đạt được mục tiêu Chương trình đề ra và đạt mức trung bình của toàn quốc.

Hiện Hòa Bình chưa có Dự án tổng thể về vệ sinh môi trường nông thôn toàn tỉnh cho 5 năm từ 2016-2020 với mục tiêu cụ thể và phù hợp theo từng giai đoạn để có giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020.

Nhieu doi moi ve ve sinh moi truong phong dich benh o Hoa Binh hinh anh 2Người dân thu gom rác thải đúng cách để giữ gìn vệ sinh môi trường. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Chính vì vậy, việc xây dựng Dự án: “Vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi và giám sát đánh giá thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020” là rất cần thiết.

Chương trình cần được đẩy mạnh để các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh có cơ sở chỉ đạo, định hướng trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, cải thiện hơn nữa điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là công cụ chính của Chính phủ thúc đẩy mục tiêu cải thiện và nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn tiếp cận nước sạch và thực hiện vệ sinh với mục tiêu và định hướng của Chiến lược quốc gia về vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020./.

Thu Hương (Vietnam+)