Nhóm giảng viên đại học chế tạo máy phát hiện thiết bị gian lận thi cử

Nhóm giảng viên Tôn Thất Trường Nam, Trần Quốc Lâm cùng các cộng sự Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên đã chế tạo “Máy dò phát hiện thiết bị gian lận trong thi cử."
(TTXVN/Vietnam+)