Những sự kiện nổi bật của ngành giao thông vận tải trong năm 2016

Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí; giảm phí các trạm BOT, đề xuất phê duyệt tuyến đường cao tốc Bắc-Nam… là những sự kiện nổi bật của ngành giao thông trong năm 2016.
PV (Vietnam+)