Ninh Thuan: Huy dong nguon luc de nguoi dan dung nuoc sach hinh anh 1Xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt phục vụ người dân ở huyện miền núi Bác Ái. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, đây là địa phương rất khô hạn, việc cung cấp nước sạch gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn nước. Vì vậy người dân nông thôn dùng nước từ nguồn nước sông, suối trong hoạt động sinh hoạt và ăn uống còn khá phổ biến.

Do đó, Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong năm 2018 được tỉnh đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động thay đổi hành vi. Đặc biệt, tỉnh huy động nhiều nguồn lực tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

[Điều trị thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc lấy từ mỡ bụng]

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, tình hình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của các hộ gia đình còn rất thấp, tình trạng mắc các bệnh liên quan đến sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh môi trường vẫn còn ở một số xã, huyện.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Chương trình sẽ giúp cải thiện điều kiện sức khỏe và vệ sinh ở khu vực nông thôn là một quyền lợi và trách nhiệm góp phần đảm bảo sự phát triển tốt cho trẻ em, đảm bảo cuộc sống có chất lượng và giảm các chi phí, gánh nặng cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn bộ nền kinh tế.

Trong năm 2018, ngành y tế của tỉnh đẩy mạnh việc truyền thông thay đổi hành vi nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững về nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Chương trình: 100% hộ dân trong 5 xã được tuyên truyền, vận động xây và sử dụng nhà tiêu cải thiện, thông qua cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu cải thiện, cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách.

Những mục tiêu tiếp theo gồm: 100% hộ dân trong 5 xã được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân và rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng; 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non và tiểu học (không kể các điểm trường) trong 5 xã được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng.

Ninh Thuan: Huy dong nguon luc de nguoi dan dung nuoc sach hinh anh 2Một công trình nước sạch phục vụ người dân. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, chương trình hướng tới 90% cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn bản tham gia thực hiện Chương trình được đào tạo tập huấn về các mô hình thúc đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; nhà tiêu trường học và trạm y tế...

Về y tế trường học, ngành y tế của tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các trường để cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vê sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững vệ sinh nông thôn; Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của học sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân nhằm tăng tỷ lệ học sinh sử dụng nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đặt tiêu 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Công Hải huyện Thuận Bắc, xã Phước Hậu huyện Ninh Phước được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng.

Ninh Thuận cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm học sinh, vẽ tranh, tìm hiểu về nhà tiêu trường học, cách sử dụng các dụng cụ để làm vệ sinh để thúc đẩy việc học sinh tự giác giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh, giữ gìn nhà tiêu trường học luôn sạch đẹp. Hoạt động này cũng góp phần đảm bảo cho kết quả của chương trình được duy tu, bảo dưỡng và bền vững./.

Thu Hương (Vietnam+)