Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX; bầu ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã bầu các ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII và ông Nguyễn Sơn Hùng, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX; các ông Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng và bà Nguyễn Hòa Hiệp là các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng bầu các chức danh trưởng, phó các ban: Kinh tế Ngân sách, Văn hóa Xã hội, Pháp chế; bầu Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân; Hội thẩm Tòa án Nhân dân và bầu 21 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX./.
Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)