Ông Trần Anh Tuấn điều hành BIDV kể từ ngày 1/9/2016. (Nguồn: Ngân hàng liên doanh Việt-Nga)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Nghị quyết số 255/NQ-BIDV ngày 2/5 về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.

Theo đó Hội đồng quản trị BIDV thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Trần Anh Tuấn.

[Ông Trần Anh Tuấn điều hành BIDV thay ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu]

Ông Trần Anh Tuấn được bầu phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng này thay cho ông Trần Bắc Hà lúc nghỉ hưu hồi tháng 9/2016. Ông Trần Anh Tuấn hiện đã đến tuổi nghỉ hưu.

Trong một diễn biến khác, tại Đại hội đồng cổ đông của BIDV được tổ chức ngày 21/4, Hội đồng quản trị của BIDV đã thông qua việc bầu ông Phạm Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc ngân hàng trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ ủng hộ là 99,21%.

Ông Phạm Quang Tùng sinh năm 1971, có bằng Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội và Cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội.

Cũng tại Đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc đến thời điểm này BIDV vẫn chưa tìm được "ghế Chủ tịch ngân hàng", ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết: "Theo quy định, đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, tại đại hội này đã bầu ông Phạm Quang Tùng, nâng số thành viên Hội đồng quản trị lên 9 người. Hội đồng quản trị sẽ bầu một người giữ quyền Chủ tịch, đây là việc đã được lượng trước. Đối với ông Trần Anh Tuấn, khi ông Tuấn nghỉ hưu thì sẽ có một người thay quyền thực hiện quyền của Chủ tịch BIDV, chúng tôi sẽ công bố thông tin."

Như vậy, sau khi ông Trần Anh Tuấn từ nhiệm, BIDV hiện còn 8 thành viên Hội đồng quản trị./.