Ông Trương Vĩnh Trọng - tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên

Dù ở cương vị công tác nào, ông Trương Vĩnh Trọng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)