Theo tin từ Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, ngày 27/2 tới, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ tổ chức khánh thành hai phòng trưng bày hiện đại, do Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet và vùng Nord-Pas-de-Calais của Pháp hỗ trợ.
 
Hai phòng trưng bày này sẽ tập trung giới thiệu các bộ sưu tập liên quan đến hai di tích Mỹ Sơn và Đồng Dương theo phong cách mới với sự hỗ trợ của các phương tiện, kỹ thuật hiện đại.
 
Sự kiện trên là một trong những kết quả nổi bật của chương trình hợp tác quy mô lớn từ năm 2005 giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo tàng, sau cuộc triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet về nghệ thuật điêu khắc Chăm, diễn ra tại Pháp năm 2005.
 
Chương trình hợp tác này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng Việt Nam” của Quỹ đoàn kết ưu tiên thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, nhằm giúp Việt Nam nâng cao giá trị di sản lịch sử và văn hóa, phát huy vai trò của các bảo tàng trong hoạt động giáo dục và phát triển.
 
Theo dự án, phía Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam cải tạo 5 bảo tàng, gồm Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.
 
Liên quan đến khu di tích Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam), Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích này, với định hướng chiến lược là bảo tồn khu di tích một cách bền vững, lâu dài, tương xứng với giá trị và phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên-xã hội./.
 
Hồng Giang (Vietnam+)