Phê duyệt Dự án vận tải hàng không lữ hành với tổng vốn 700 tỷ đồng

Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đầu tư với tổng vốn 100%, thời gian hoạt động dự án là 50 năm.
Phê duyệt Dự án vận tải hàng không lữ hành với tổng vốn 700 tỷ đồng ảnh 1Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 457/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam.

Nhà đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Dự án này nhằm xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế đến các nước trong châu lục, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không của Việt Nam và phát triển ngành du lịch lữ hành, cũng như phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 700 tỷ đồng, chủ sở hữu chiếm 100% vốn đầu tư. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm tại địa điểm Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong năm đầu tiên, sẽ có 3 tàu bay khai thác, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 8 tàu bay, chủng loại Airbus/Boeing hoặc tương đương.

Về tiến độ, Dự án sẽ đầu tư từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 9, kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư; khai thác và kinh doanh từ tháng thứ 10.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định hồ sơ Dự án tại văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật; bảo đảm Vietravel Airlines có đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư.

[Kiểm soát viên không lưu được cách ly để phòng dịch COVID-19]

Vietravel Airlines trong giai đoạn thực hiện đầu tư phải tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Vietravel Airlines theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, trong đó bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của Vietravel Airlines theo tiến độ thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, Vietravel Airlines được hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và phối hợp với cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, cấp phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng nguồn vốn của nhà đầu tư; đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển đội tàu bay phải phù hợp với quy hoạch, năng lực quản lý, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, năng lực phục vụ cơ sở hạ tầng hàng không, việc bố trí các nguồn lực của nhà đầu tư phát huy năng lực khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng quy định của pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam chỉ được kinh doanh vận chuyển hàng không khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, các quy định của pháp luật liên quan và các cam kết của nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục