[Photo] Cán bộ, viên chức đo thân nhiệt, đeo khẩu trang ở nơi làm việc

Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Tài chính thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan, đồng thời tất cả mọi người, kể cả khách đến làm việc, đều tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
(TTXVN/Vietnam+)