[Photo] Chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức xấu

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ngày 19/1/2021 tiếp tục ở mức kém (139) và còn tiếp tục xấu hơn cho tới cuối tuần do sự thay đổi của yếu tố thời tiết.
(TTXVN/Vietnam+)