[Photo] Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 và 2 tháng đầu 2022.
(TTXVN/Vietnam+)