[Photo] Chương trình tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng

Sáng 22/1/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc.
(TTXVN/Vietnam+)