[Photo] Độc đáo cuộc thi "hoa hậu" bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu

126 con bò, bê được lựa chọn từ 23.000 bò, bê đã tham gia Chung kết cuộc thi Hoa hậu Bò Sữa Mộc Châu năm 2017
Hồng Kiều (Vietnam+)