[Photo] Học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học

Học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.
(TTXVN/Vietnam+)