[Photo] Khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất

Để bảo đảm an toàn sức khỏe của người lao động và cho chính doanh nghiệp, lãnh đạo một số địa phương yêu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất phải kích hoạt phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất.
(TTXVN/Vietnam+)