[Photo] Lực lượng nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả toàn diện về tiềm lực và thế trận, thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập.
(TTXVN/Vietnam+)