[Photo] Ngắm nhà thờ chính tòa Bùi Chu trước khi trùng tu

Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định, đã quyết định đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu có lịch sử 134 năm, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của giáo dân.
(TTXVN/Vietnam+)