[Photo] Nhà thờ cổ Bùi Chu: Kiến trúc độc đáo của đồng bằng sông Hồng

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, tỉnh Nam Định là một trong những nhà thờ cổ kính nhất các tỉnh phía Bắc, có lịch sử tương đương Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh (1880), Nhà thờ Lớn Hà Nội (1886).
Xuân Mai (Vietnam+)