[Photo] Những người thầy gieo chữ ở vùng cao nguyên đá Lục Khu

Trên vùng cao nguyên đá Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, những người thầy, người cô vẫn đang bám trường, bám lớp để gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên cương Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)