[Photo] Ninh Thuận: Phát huy giá trị Khu Dự trữ Sinh quyển Núi Chúa

Khu Dự trữ Sinh quyển Núi Chúa (Ninh Thuận) có tổng diện tích trên 106.646ha, có 1.514 loài thực vật và 766 loài động vật, trong đó có 102 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)