[Photo] Thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp kiêm Tư lệnh chiến dịch cho xây dựng tại xã Mường Phăng nằm trong di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.
Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)