[Photo] UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Ngày 4/12, có 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm và đầu tư sinh kế.
Thùy Giang (Vietnam+)