Quang cảnh vắng lặng ở các điểm du lịch, di tích Hà Nội mùa COVID-19

Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa người qua, đặc biệt những điểm du lịch, di tích vốn đông du khách giờ cũng cửa đóng then cài. Hành động này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Mai Mai (Vietnam+)