Quy dinh 69-QD/TW ve ky luat to chuc dang, dang vien vi pham hinh anh 1
Quy dinh 69-QD/TW ve ky luat to chuc dang, dang vien vi pham hinh anh 2
Quy dinh 69-QD/TW ve ky luat to chuc dang, dang vien vi pham hinh anh 3(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)