Tap doan Bao Viet chot doanh thu hop nhat dat gan 1,5 ty USD hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn Bảo Việt vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh (sau soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất đạt 32.748 tỷ đồng, tương đương gần 1,5 tỷ USD.

[Tập đoàn Bảo Việt báo doanh thu hợp nhất vượt ngưỡng 1 tỷ USD]

Cho biết con số trên chiều 9/4, đai diện Bảo Việt cũng cho hay, kết quả này tăng trưởng 27,5% so với năm 2016 và hoàn thành 113,4% kế hoạch năm 2017. Chưa nói cụ thể con số nhưng phía Bảo Việt cho hay, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của đơn vi này tăng trưởng 37,6%.

Cụ thể hơn, theo báo cáo của Bảo Việt, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ năm qua có tổng doanh thu đạt trên 22.000 tỷ đồng. Trong khi ấy, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Một số nghiệp vụ có mức tăng trưởng khả quan theo đại diện Bảo Việt như bảo hiểm xe cơ giới (+29,8%); bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm con người (+25,4%); bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+24,6%).

Về lĩnh vực quản lý quỹ, phía Bảo Việt thống kê, tổng tài sản quản lý của công ty của Bảo Việt đạt gần 2 tỷ USD, tăng trưởng 16,8% so với thời điểm cuối năm 2016. “Năm 2017, tổng doanh thu của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tăng 20,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 27,6% so với năm 2016,” đại diện Bảo Việt cho biết.

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 của Bảo Việt đạt 91.402 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD, vốn chủ sở hữu đạt 14.467 tỷ đồng (tăng 5,7% so với thời điểm cuối năm 2016)./.

Xuân Dũng (Vietnam+)