Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám của Tổng cục Thống kê (ngày 29/8) cho biết nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Cụ thể, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Tám đạt 34.900 tỷ đồng và giảm 7,1% so với tháng Bảy, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tổng số dự án đầu tư nước ngoài tính đến 20/8 đăng ký cấp mới cũng giảm 36,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên số vốn đăng ký tăng 16,3%.

[Sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19]

Theo báo cáo, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà trong tám tháng của năm nay là 244.900 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 bằng 48% và tăng 28%). Trong số đó, vốn trung ương quản lý đạt 41.600 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ; vốn địa phương quản lý đạt 203.300 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch và giảm 1,6%.

TCTK: Dau tu cong trong thang Tam dat 34.900 ty dong, giam 7,1% hinh anh 1(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Song, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam của tám tháng vẫn khả quan, ước tính đạt 11,58 tỷ USD và tăng 2% so cùng kỳ năm 2020.

Trong bối cảnh chung, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong tám tháng qua có 40 dự án (được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư) với tổng số vốn của phía Việt Nam là 150 triệu USD đồng thời giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên có 13 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 424,9 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Như vậy, tám tháng qua, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 575 triệu USD và tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)