Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 24/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại kỳ họp, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI; ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Huyện ủy huyện Vũ Thư trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã bầu ra các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình và thông qua Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thành lập các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông, bà gồm Phạm Văn Ca, Nguyễn Hoàng Giang, Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Thị Lĩnh là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV cũng đã tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình lần thứ nhất cũng nhất trí bầu 19 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và 25 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
 
Phát biểu tại kỳ họp, ông Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV đã có nhiều nỗ lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI này với những nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong tỉnh suốt nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 24/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kết quả, tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Võ Vinh Quang, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tái đắc cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021; ông Võ Đình Thú, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng bầu ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; các ông: Phan Cao Thắng, Trần Châu và Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng tiến hành bầu cử các chức danh: Trưởng, Phó các ban Hội đồng Nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 và Nghị quyết về xác nhận kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021./.