Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng Bảy, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký gần 122.800 tỷ đồng và số lao động là 71.200 người, giảm lần lượt 22,8%, 25,3% và 0,9% so với tháng Sáu. Bên cạnh đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của tình trạng trên được báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bởi biến chủng mới ngày càng tăng và thực hiện giãn cách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng Bảy và bảy tháng của năm.

“Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa an toàn,” báo cáo của Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

[Doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn khi đăng ký hệ thống 'luồng xanh']

Trong bối cảnh khó khăn chung, một bộ phận doanh nghiệp đã thích ứng với hoàn cảnh mới với 4.947 công ty quay trở lại hoạt động trong tháng Bảy (tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, nền kinh cũng ghi nhận 4.527 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 17,1% và tăng 34,3%). Bên cạnh đó, 3.932 doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 24,9% và tăng 28,2%) và 1.442 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 24,9% và giảm 4,1%).

Như vậy tính chung bảy tháng, cả nước có 75,800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.065 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 555.500 lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Thang Bay: Doanh nghiep dang ky moi giam 22,8% do gian cach xa hoi hinh anh 1(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Nếu tính cả 1.366 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 27.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng năm 2021 là 2.432 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thêm vào đó, toàn quốc có 29.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bảy tháng là 105.400 doanh nghiệp.

Ngoài ra, bảy tháng qua cũng ghi nhận gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng  25,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tính trung bình mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)