Ngày 17/12, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10360/CV-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức Chiến dịch cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo kiểm soát tại nơi sản xuất, nơi chế biến, vận chuyển gia súc, rau quả trên đường.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xác định rõ nội dung, yêu cầu của Chiến dịch cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm, tính khả thi, hiệu quả của Chiến dịch; đồng thời xác định yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm với từng loại mặt hàng cụ thể như thịt gia súc, gia cầm an toàn; rau an toàn; thực phẩm chế biến an toàn (mứt, lạp xưởng, bánh chưng...); hoa quả an toàn, với các biện pháp quản lý cụ thể và cách đánh giá kết quả là thực phẩm an toàn thật.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo kế hoạch chi tiết, tổ chức thẩm định, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12 tới để xem xét quyết định.

Đối với việc tổ chức Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (từ tháng 4-5/2013), Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông soạn Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về việc này sau 12 năm thực hiện, để có yêu cầu toàn diện, thiết thực và hiệu quả cao hơn trong tổ chức thực hiện, trình Chính phủ quyết định trong tháng 2/2013./.

(TTXVN)