To chuc lai cac don vi san xuat vacxin thuoc Bo Y te hinh anh 1Dây chuyền sản xuất vắcxin của Công ty vắcxin Pasteur Đà Lạt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức lại các đơn vị sản xuất vắcxin thuộc Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắcxin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắcxin Pasteur Đà Lạt (DAVAC) theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xác định lại giá trị tài sản của dự án ODA Hàn Quốc tại hai công ty nêu trên để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo cơ chế thị trường.

Bộ Y tế xây dựng phương án cổ phần hóa Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắcxin và sinh phẩm y tế (POLYVAC), Viện vắcxin và sinh phẩm y tế (IVAC), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nêu trên về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 31/8/2015 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10./.


(TTXVN/Vietnam+)