Tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch MTTQ

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022 được tổ chức tại Phủ Chủ tịch.
(TTXVN/Vietnam+)