Uy ban Hien phap Syria duoc phep du thao Hien phap moi hinh anh 1Binh sỹ Syria được triển khai tại tỉnh Daraa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Hiến pháp Syria mới được thành lập đã được cho phép dự thảo một bản Hiến pháp mới cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, theo như điều khoản tham chiếu được Chính phủ và phe đối lập nhất trí.

Theo "Điều khoản tham chiếu và Nguyên tắc cốt lõi về thủ tục" được Liên hợp quốc công bố ngày 28/9, "Ủy ban Hiến pháp có thể xem xét lại Hiến pháp năm 2012 (của Syria), cùng với những kinh nghiệm về hiến pháp khác của Syria, sửa đổi Hiến pháp hiện hành hoặc dự thảo một Hiến pháp mới."

[Ủy ban Hiến pháp Syria có thể họp cuối tháng tới tại Thụy Sĩ]

Theo văn kiện trên, Ủy ban Hiến pháp sẽ có bộ phận bao quát và một bộ phận nhỏ, trong đó bộ phận nhỏ gồm 45 thành viên chịu trách nhiệm chuẩn bị và dự thảo các đề xuất về Hiến pháp để bộ phận lớn gồm toàn bộ 150 thành viên của ủy ban thông qua.

Bộ phận bao quát gồm 50 thành viên được Chính phủ đề cử, 50 do phe đối lập đề cử và 50 đại diện của xã hội dân sự. Bộ phận nhỏ gồm có 15 thành viên được chọn từ mỗi nhóm.

Danh sách 150 thành viên Ủy ban Hiến pháp sẽ được Liên hợp quốc công bố vào thời điểm thích hợp khi toàn bộ đề cử đã được chính thức xác nhận./.

Mai Quang Anh (TTXVN/Vietnam+)