Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây đã có kết luận về sai sót trong 3 dự án xây dựng bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, làm tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình, dự toán một số chi phí chưa phù hợp dẫn đến giá trị dự toán được duyệt sai tăng gần 105 tỷ đồng.

Ba dự án gồm: Dự án san lấp mặt bằng để xây dựng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh); Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (quận 9); Khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh) với tổng giá trị 3 dự án là hơn 6.000 tỷ đồng./.

(Vnews)