Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) sẽ chuyển giao 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Ngoài ra, sẽ có 30 triệu liều từ COVAX.

60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 này sẽ được tiếp nhận và cung ứng tại Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)