Từ nhiều năm qua, mỗi lần nhận thẻ bảo hiểm y tế, người dân xã bãi ngang Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đều phải đóng một khoản quỹ cho địa phương.

Hộ ít nhất từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, hộ nhiều thì đóng đến 200.000 đồng.

Hơn nữa, mặc dù đã là tháng 8/2019, nhưng còn rất nhiều người dân ở Vĩnh Hậu vẫn chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế chỉ vì không có tiền đóng quỹ./.

(Vnews/Vietnam+)