Trên khắp nước Mỹ, công tác kiểm phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra một cách khẩn trương nhằm giúp các cử tri sớm nắm được kết quả.

Tại một số bang, công tác kiểm phiếu sẽ được kéo dài hơn dự kiến do dịch COVID-19 khiến việc bỏ phiếu gặp ảnh hưởng./.

(Vietnam+)