Các Bộ trưởng phụ trách kinh tế của 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đã họp tại Đà Nẵng trong các ngày 8-10/11 để thảo luận về việc sớm đưa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vào thực thi trong bối cảnh tình hình mới.

Các Bộ trưởng cũng ra Tuyên bố chung khẳng định các nước TPP đã thống nhất những vấn đề cốt lõi của Hiệp định này theo hướng giữ nguyên các nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các các nước thành viên tạm hoãn một số các nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới với chất lượng cao của Hiệp định./.
(Vnews)