Gần 11.000 biên chế sẽ được tinh giản và tiết kiệm gần 1.000 tỷ đồng tiền lương mỗi năm sau khi các tỉnh, thành phố trên cả nước sáp nhập các đơn vị tuyến huyện thành Trung tâm y tế huyện đa chức năng./.

(Vnews/Vietnam+)